Iskoristite snagu sunca, vode i peleta

U današnje doba imate na raspolaganju više sistema za vaše potrebe, da li je to za toplu vodu ili akumulativno grejanje.

SUNCE

Solarni kolektori za proizvodnju tople vode sa mogućnošću akumulacije za potrebe grejanja

Sunčeva energija od aprila do oktobra može da zadovolji Vašu kompletnu potrebu za toplom vodom. Vršimo montažu određenog broja kolektora, bojlera i prateće opreme koji se uvek mogu priključiti na vaš postojeći sistem grejanja.

VODA

Toplotne pumpe: bunar-voda, voda-voda, vazduh-voda

Su sistemi koji uzimaju energiju vode, zemlje i vazduha i preko izmenjivača pretvaraju je u toplotnu energiju za vaš životni prostor i u kombinaciji sa drugm sistemima za grejanje imate optimalnu iskorišćenost uz minimalne troškove.

Slavine svih vrsta i bojleri

Pelet kotlovi

Pelet spada u ekološki energent (zelenu energiju) i ekološki je bolji od drva, jer ima veći stepen iskorišćenja.
Kotlovi ili kamini koji rade na pelet imaju više prednosti naspram klasičnog kotla i kamina. Jedna tona peleta (1000 kg) zamenjuje 3,5m3 najkvalitetnijeg drveta.
Pelet:

  • se lakše skladišti
  • mogućnost kupovine na džakove od 15kg
  • manje pepela veći intervali čišćenja pepeljare
  • mogućnost programiranja rada
  • automatsko paljenje
  • veći stepen iskorišćenosti
  • energent koji sve više osvaja tržite

zelena energija galerija

 

POSLE NAS SE MIRNO OKUPATE I U TOPLOME SPAVATE